Duszpasterze

PROBOSZCZ:

ks. Józef Romanowski – tel. 89 542 85 58

 

WIKARIUSZE:

ks. Jarosław Dobrzeniecki – tel. 692 014 246

 

REZYDENT:

ks. Krzysztof Kamiński