Duszpasterze

PROBOSZCZ:

Ks. Józef Romanowski

 

WIKARIUSZE:

Ks. Mariusz Jackowski

Ks. Jarosław Dobrzeniecki

 

REZYDENT:

ks. Krzysztof Kamiński