Kaplica Adoracji

Potężnym narzędziem w szukaniu Boga jest adoracja. Możliwość wpatrywania się w Jezusa eucharystycznego w naszej parafii zapewnia nam Kaplica Adoracji. Poniższy artykuł niech będzie pomocą w odkrywaniu wartości adoracji w życiu na co dzień.

Słowo adoracja znaczy uwielbiać, czcić Boga z miłością, szacunkiem i dziękczynieniem w miejscu Jego obecności, w Jego wspaniałości i całym dziele zbawienia. Adoracja jest świętowaniem obecności Boga, to radość, że można spotkać Jezusa i razem z Nim być. W Najświętszym Sakramencie Jezus jest dla każdego, On widzi i cieszy się z obecności każdego człowieka.

Gdy adoruje się Jezusa nie trzeba wytężać umysłu, nie trzeba mówić, wysilać się, ani odmawiać modlitw, wystarczy siedzieć, patrzeć i trwać w ciszy i milczeniu przed Bogiem.(„tracić dla Niego czas”). Na początku każdej adoracji warto  uświadomić sobie realną obecność Pana Boga w Najświętszym Sakramencie po przez wewnętrzne wyciszenie i zewnętrzny gest (np. uczynienie znaku krzyża). W postawie ciszy i milczenia, obecność Jezusa przenika serce i  świadomość człowieka, że Jezus  patrzy na nas i dotyka poranionego serca.

Czasem w sercu mogą pojawiać się pytania i budzić pragnienia wypowiedzenia wszystkiego co ciąży, co utrudnia  życie. Wówczas trzeba  otworzyć się  przed Panem i  powiedzieć Mu to wszystko, niczego  nie ukrywając i niczego się nie wstydząc.  Człowiek, nikomu nie może mówić o sobie wszystkiego, tak bardzo jak tylko Jezusowi, który  zrozumie, wysłucha , umocni  i da siłę do życia. Pomimo tego, że Bóg każdego doskonale zna to mówienie o sobie Jezusowi, pomaga nam budować żywą relację z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym. Nie bój się! Pan, z czułością zatroszczy się o chore zakamarki serca, przytuli do siebie z miłością i delikatnością
o nic nie pytając.

W adoracji, Pan po prostu jest przymnie i pragnie bym ja był przy Nim. Dokonuje  się tu inny sposób  poznania, całkowicie wewnętrzny, intymny, totalnie osobowy, w największej bliskości. Bóg mnie pragnie i dlatego jestem na adoracji. Pozwalam Jezusowi, by mnie przenikał, wziął z mojego serca to co chce i dał mi to co chce. To co mogę zrobić, to czekać i być obecny, bo adoracja jest tęsknym oczekiwaniem i słuchaniem. Czekanie na Pana  przemienia mnie, uczy cierpliwości, czyni uważnym, kontemplacyjnym i uwalnia od pośpiechu, od pędzenia za tym co nie istotne co nie przynosi  duchowego pożytku . Adoracja otwiera moje serce na Boga i drugiego człowieka,  sprawia że staje się miłym, łagodnym i wyrozumiałym dla siebie i innych a także  pomaga uwolnić się od presji manipulowania  innymi i bycia agresywnym. Adoracja to czas uwielbienia, podziwu, napełniania się miłością , wrażliwością i innymi darami. Jest to źródło siły do życia i stawania się nowym człowiekiem napełnionym przemieniającą obecnością Chrystusa.

Siostra Goretti