Chrzest

   Chrzest – czym jest?

         Cena jaką zechciał zapłacić Bóg za źle wykorzystaną wolność człowieka w Raju była Miłość, życie Syna, który będąc prawdziwym Bogiem stał się także człowiekiem i oddał dobrowolnie swoje życie za braci i siostry. Dlatego wykupienie człowieka nazywane jest dziełem nowego Stworzenia i powoduje usynowienie (powrót)  po grzechu pierworodnym, a także wyzwolenie z jego konsekwencji (śmierci). Sakrament chrztu określa się więc bramą do życia
i królestwa Bożego, który został przyniesiony przez Chrystusa ludziom, aby mieli życie.

        Warto zauważyć, że sakrament Chrztu świętego ustanowił Jezus po swoim Zmartwychwstaniu w słowach skierowanych do Apostołów: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.  Misja głoszenia i udzielania chrztu w Imię Trójcy Świętej jest zadaniem Biskupów, będących bezpośrednimi następcami Apostołów. Głoszenie Słowa i udzielania Chrztu powierzyli oni także kapłanom
i diakonom, aby każdy mógł być ochrzczony i przez to mieć udział w życiu wiecznym.  Obecna praktyka udzielania chrztu dzieciom, wynika z troski kościoła o zbawienie każdego człowieka.

Chrzest Dzieci ważne informacje:

          Sakrament chrztu świętego udzielany jest w naszej parafii w  niedzielę o godz. 12.00, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia na Mszy św. o godz. 12.00 oraz w każdą sobotę o godz. 15.15. Termin po uzgodnieniu w kancelarii może być inny.

- Datę chrztu ustalamy w kancelarii parafialnej (czynna od wtorku do piątku w godzinach 16.00 – 17.30)

- W ciągu dwóch tygodni przed planowanym terminem chrztu (nie wcześniej) należy w kancelarii parafialnej zgłosić dziecko do sakramentu przedstawiając następujące dokumenty.

- akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego w celu spisania danych (tylko do wglądu),

- zaświadczenia rodziców chrzestnych wystawione przez parafię miejsca ich zamieszkania (nie zameldowania!!!), jeżeli nie są z naszej parafii,

- dane rodziców i chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adresy aktualnego zamieszkania),

- rodzice i chrzestni składają podpisy w Księgach Chrztu 10 minut przed rozpoczęciem Mszy Świętej w zakrystii kościoła.

Kto może być Ojcem lub Matką Chrzestną (rodzice chrzestni jak sama nazwa wskazuje to mężczyzna i kobieta,  w wyjątkowych sytuacjach może być jeden chrzestny)

- Według Kodeksu Prawa Kanonicznego do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

- jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencje pełnienia tego zadania;

- ukończył 16 lat i przyjął sakrament bierzmowania;

- jest praktykującym katolikiem,

- żyje zgodne z wiarą i moralnością chrześcijanina;

- posiadają ślub kościelny (osoby, które żyją w związkach cywilnych lub partnerskich na sposób małżeński – NIE MOGĄ być rodzicami chrzestnymi!!!)

- żyje samotnie (kawaler, panna)

Chrzest dorosłych
 W przypadku osób dorosłych, proszone są one o bezpośredni kontakt z którymś z kapłanów pracujących w parafii.