Chrzest

Cena jaką zechciał zapłacić Bóg za źle wykorzystaną wolność człowieka w Raju była Miłość, życie Syna, który będąc prawdziwym Bogiem stał się także człowiekiem i oddał dobrowolnie swoje życie za braci i siostry. Dlatego wykupienie człowieka nazywane jest dziełem nowego Stworzenia i powoduje usynowienie (powrót)  po grzechu pierworodnym, a także wyzwolenie z jego konsekwencji (śmierci). Sakrament chrztu określa się więc bramą do życia i królestwa Bożego, który został przyniesiony przez Chrystusa ludziom, aby mieli życie.

Warto zauważyć, że sakrament Chrztu świętego ustanowił Jezus po swoim Zmartwychwstaniu w słowach skierowanych do Apostołów: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.  Misja głoszenia i udzielania chrztu w Imię Trójcy Świętej jest zadaniem Biskupów, będących bezpośrednimi następcami Apostołów. Głoszenie Słowa i udzielania Chrztu powierzyli oni także kapłanom i diakonom, aby każdy mógł być ochrzczony i przez to mieć udział w życiu wiecznym.  Obecna praktyka udzielania chrztu dzieciom, wynika z troski kościoła o zbawienie każdego człowieka.