Sakramenty

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie.

KKK 1213

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie.

Chrzest Dzieci:

Sakrament chrztu świętego udzielany jest w  niedzielę o godz. 12.00, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia na Mszy św. o godz. 12.00. Termin po uzgodnieniu w kancelarii może być inny
• W ciągu dwóch tygodni przed planowanym terminem chrztu (nie wcześniej) należy w kancelarii parafialnej zgłosić dziecko do sakramentu przedstawiając następujące dokumenty:
• akt urodzenia dziecka z USC
• zaświadczenia rodziców chrzestnych wystawione przez parafię miejsca ich zamieszkania (nie zameldowania!!!), jeżeli nie są z naszej parafii
• dane rodziców i chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adresy zamieszkania)
• Rodzice i chrzestni składają podpisy w Księgach Chrztu 15 minut przed rozpoczęciem Mszy Świetej w zakrystii kościoła (uzupełniają ewentualnie brakujące dane).

Kto może być Ojcem lub Matką Chrzestną

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego do przyjęcia zdania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
• jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencje pełnienia tego zadania;
• ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny zalecany wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
• jest praktykującym katolikiem, bierzmowanym i przyjął sakrament Najświętszej Eucharystii oraz życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
• jeżeli są małżeństwem – czyli są małżeństwem sakramentalnym – posiadają ślub kościelny (osoby, które żyją w związkach cywilnych lub bez żadnego związku nie mogą być rodzicami chrzestnymi!!!)

Chrzest dorosłych
 • W przypadku osób dorosłych, proszone są one o bezpośredni kontakt z którymś z kapłanów pracujących w parafii.