Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem osób świeckich, którzy współpracują z hierarchią kościelną w realizowaniu apostolskiej misji Kościoła. Patronem jest bł. Stanisław Kostka Starowieyski, wzór Polaka, katolika i działacza Akcji Katolickiej oraz św. Wojciech. Hymnem w Polsce jest pieśń „My chcemy Boga, Panno święta”. Akcja Katolicka powstała na początku XX wieku, a oficjalnie powołał ją papież Pius XI. Po wojnie nie mogła działać, dopiero w 1996 r. została reaktywowana i wówczas także powstał jej oddział przy naszej parafii. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz współpraca katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Akcja Katolicka realizuje swój cel przez pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego swoich członków, zaangażowanie w sprawy Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej. Ważnym zadaniem jest współpraca z proboszczem i pomoc w różnych działaniach parafii. Członkowie naszego parafialnego oddziału AK spotykają się raz w miesiącu na Mszy Świętej oraz wspólnej modlitwie z opiekunem ks. Jarosławem. Zajmują się rozprowadzaniem prasy katolickiej, szczególnie Gościa Niedzielnego, zbiórkami ofiar pieniężnych przeznaczanych na różne cele np. na stypendia dla dzieci w ramach Dnia Papieskiego. Co roku przed Świętami Bożego Narodzenia przygotowują paczki świąteczne dla dzieci z ubogich rodzin. Ponadto organizują pielgrzymki i pomagają przy budowie ołtarzy na Boże Ciało. W codziennej modlitwie członkowie AK zawierzają siebie oraz parafię Matce Bożej Gietrzwałdzkiej.

Anna Szachniewicz