Akcja Katolicka

spotkanie opłatkowe 2019 Maria M. i Teresa W. pierwszy z prawej ks. Marcin Bałdyga,Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem osób świeckich współpracujących z hierarchią kościelną w realizowaniu apostolskiej misji Kościoła. Powstała na początku XX wieku, zatwierdzona przez papieża Piusa XI. W Polsce Akcja Katolicka (A Kat.) działała przed II wojną, reaktywowana w 1996r.

Hymnem A Kat. w Polsce jest „My chcemy Boga”, świętem Akcji – Święto Chrystusa Króla. W Polsce Akcji Katolickiej patronują: św. Jan Paweł II i św. Wojciech; w diecezjach są patroni diecezjalni. Patronką A Kat. archidiecezji warmińskiej jest Najświętsza Maryja Panna Gietrzwałdzka. „Nowenna gietrzwałdzka”* przygotowuje nas do 150. rocznicy (1877– 2027) objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Nowennę odmawiamy każdego 27. dnia miesiąca.

Diecezjalny asystent kościelny: ks. dr Marcin Bałdyga. Nasz parafialny asystent kościelny: ks. Jarosław Dobrzeniecki.

„Akcja Katolicka nie ma swojego lidera i swoich celów. Jej liderem jest Kościół i realizacja celów Kościoła.”

Zadaniem członków Akcji – tworzenie porozumienia i wspólnego działania różnych ruchów, organizacji, stowarzyszeń bez naruszania ich charyzmatów i tożsamości. Członkowie Akcji Katolickiej są najbliższymi współpracownikami Proboszcza, dyspozycyjnymi do działania w różnych dziedzinach, w zależności od potrzeb. W naszej parafii jest to: rozprowadzanie prasy katolickiej( Gość Niedzielny, Mały Gość, Biuletyn parafialny), różne zbiórki do puszek, w tym na stypendia dla zdolnej młodzieży z małych miejscowości podczas Dnia Papieskiego, rozprowadzanie biletów na Koncert Papieski, udział w przygotowaniu wystroju i dyżury przy ołtarzach (Boże Ciało), goszczenie pielgrzymów (Światowe dni młodzieży 2016), pielgrzymów z Łotwy i Litwy, pomoc w przygotowaniu i przekazywaniu paczek świątecznych dla potrzebujących dzieci w parafii (spotkanie ze Św. Mikołajem w kościele pw. Miłosierdzia Bożego); obecnie – dla rodzin i dzieci z polskiej szkoły na Litwie (Stare Troki).

Codzienna modlitwa członka Akcji Katolickiej  zawiera to, co istotne

Bądź uwielbiony, Boże, za łaskę chrztu świętego, dzięki której otrzymałem dar wiary i stałem się członkiem Twojego mistycznego Ciała – Kościoła świętego. Dziękuję Ci Panie, za powołanie mnie do apostolstwa i umocnienie mnie w nim. Dziękuję Ci Boże, za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia Dobrej Nowiny współczesnemu człowiekowi w łączności z moim biskupem i proboszczem. Przeżywam wielkość mego powołania, lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość moją. Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata, byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa.

Spraw bym czynnie uczestniczył w życiu Kościoła i Ojczyzny. Dodaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością uświęcał moje życie osobiste, rodzinne, pracę, wypoczynek i całe życie społeczne.

Ześlij proszę, światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty, potrafił formować siebie i innych w duchu Ewangelii i nauki Kościoła katolickiego. Spraw, bym apostołując w Akcji Katolickiej, był dyspozycyjny, wierny podjętym postanowieniom, gotowy do wyrzeczeń i wytrwały w przeciwnościach.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

Matko Kościoła – módl się za nam ! Św. Janie Pawle II – módl się za nami, Św. Wojciechu – módl się za nami

Modlitwa Nowenny Gietrzwałdzkiej

Matko Niepokalana, Pani Gietrzwałdzka! Królowo Niebios i Pani Aniołów!

Ty ukazałaś się na warmińskiej ziemi, aby wzywać do nawrócenia, pokuty, żarliwej modlitwy różańcowej i trzeźwości. Prowadzeni Twym orędziem, oddajemy się pod Twoją macierzyńską opiekę, aby z radością przyjmować Ewangelię Twojego Syna.

Ty, która w Gietrzwałdzie obiecałaś, że zawsze będziesz przy nas, wstawiaj się za nami, aby nasza wiara wyznawana, celebrowana
i praktykowana na co dzień, pogłębiała się i owocowała czynnym udziałem w życiu Kościoła oraz podejmowaniem dzieł apostolskich.

Matko Niepokalanie Poczęta! Ucz nas wiary, nadziei i miłości.

Królowo Różańca Świętego! Przypominaj nam, że zbawienie dokonane przez Twojego Syna uobecnia się w życiu sakramentalnym Kościoła.

Uczennico Pańska i Matko Kościoła! Pomagaj nam w rozeznawaniu powołania chrześcijańskiego, abyśmy prowadzeni przez Ducha Świętego, dostrzegali znaki Bożej obecności w świecie i byli posłuszni Jego natchnieniom. Amen