Siostry Terezjanki

Zgromadzenie  Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus  założył 01 sierpnia 1936r. Ks. Bp. Adolf Piotr Szelążek, ordynariusz diecezji łuckiej w Wołyniu / obecnie Ukraina / Zgromadzenie jest Instytutem zakonnym habitowym,na prawie papieskim,a jego patronką i duchową opiekunką jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Hasłem Zgromadzenia są słowa św. Teresy: ,,Szerzyć miłość dla Najwyższej Miłości „. Ks. Biskup  był przekonany że każda wspólnota powołana jest w konkretnych czasach, aby przekazać światu jakieś przesłanie Boże. Siostry Terezjanki mają kontynuować dzieło św. Teresy od Dzieciątka Jezus, które w czasach niezależności i samowoli stara się pielęgnować w duszy dziecięcy stosunek do Boga, i w tych relacjach  kształtować swoje życie wewnętrzne. Duchowość Zgromadzenia jest oparta na ,,małej drodze”św. Teresy,czyli na drodze dziecięctwa duchowego, której fundamentem jest głęboka wiara i zupełne zdanie się na Boga. Powyższe zadanie Siostry spełniają  przez kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży w duchu swej patronki – św. Teresy od Dzieciątka Jezus,rozszerzanie wiary katolickiej i jej wskazań, modlitwę za kapłanów, prace parafialną, pomoc w duszpasterstwie i dziełach charytatywnych według aktualnych potrzeb Kościoła i społeczeństwa. Siostry pracują w 7 diecezjach w Polsce oraz we Włoszech i na Ukrainie.

Obecnie przy parafii Miłosierdzia Bożego posługują 4 Siostry :

S. Mariola – jest przełożoną wspólnoty Sióstr Terezjanek, zajmuje się zakrystią Sanktuarium;

S. Ludmiła – pracuje w SP nr. 25, przygotowuje dzieci do I Komunii Świętej;

S. Mieczysława - prowadzi kuchnię parafialną;

S. Serafina – prowadzi kancelarię parafialną;

Więcej informacji o Zgromadzeniu i jego duchowości znajdziecie na  stronie:

cstmłodzi@gmail.com;

terezjanki.pl; 

Facebok.com/MłodziCST