PIESZE PIELGRZYMKI DO GIETRZWAŁDU – ODPUST

Zmieniliśmy zasady pielgrzymowania w tym roku. Nie będzie jednej centralnej pielgrzymki, gdzie w jednym miejscu gromadziło się tysiące osób. W tym roku wyłącznie w poszczególnych parafiach można się zapisać. Nie można na nią wyruszyć bez wypełnienia tego obowiązku .

Grupy pielgrzymkowe wyruszają z parafii (stan na 9 września):

  • godz.4.00 – parafia Miłosierdzia Bożego w Olsztynie (Nagórki);
  • godz.4.45 – parafia św. Józefa w Olsztynie;
  • godz.4.45 – parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Olsztynie;
  • godz. 5.00 – parafia św. Franciszka z Asyżu (Kortowo)
  • godz.6.00 – parafia św. Wawrzyńca w Olsztynie (Salezjanie -Gutkowo) – trasa tej grupy pielgrzymkowej wiedzie przez las;
  • godz. 4.00 – Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Ostródzie.

Ze względu na wytyczne zabraniające dużych skupisk ludzi, w grupie może być maksymalnie 150 pątników. Podczas trasy pielgrzymowania nie będzie postojów. Podczas pielgrzymowania każdy pątnik powinien posiadać przy sobie dokument tożsamości. Wszyscy uczestnicy otrzymają stosowne identyfikatory. Opiekunowie osób niepełnoletnich zobowiązani są do posiadania przy sobie zgody rodziców/opiekunów prawnych dziecka, że w czasie pielgrzymki sprawują opiekę nad dzieckiem.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.